Woco Houtverzorging

No1: ’s Werelds meest exclusieve systeem in houtverzorging!

Hoe spel je de zijdezachte sensatie van een exclusieve houten vloer?

Intensiefreiniger

Intensiefreiniger

  • 2,5 liter
  • 100-150 m²/liter
  • Op waterbasis
  • -

No1 Intensiefreiniger wordt gebruikt voor het reinigen van geoliede en gelakte oppervlakken.

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN

Onafgewerkte houten vloeren

  1. No1 Intensiefreiniger met lauw water mengen in een verhouding van 5 doppen op 10 liter water.
  2. Reinig de vloer

Geoliede of gelakte houten vloeren

  1. No1 Intensiefreiniger met lauw water mengen in een verhouding van 5 doppen op 10 liter water.
  2. Reinig de vloer – laat de oplossing kortstondig inwerken op de vloer om het vuil op te lossen.
  3. Na droging is het aanbevolen om te onderhouden met No1 Onderhoudsolie of No1 Polish voor Lak.

Let op: Gebruik geen microvezels.

Tip: Werk altijd met twee emmers – één met de mix No1 Intensiefreiniger en water en één met schoon spoelwater. Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en het product. WoodCare Denmark is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik, schade of letsels als gevolg van het niet correct opvolgen van de juiste toepassingsvoorschriften.

Verbruik: 100-150 m2/l.
Bewaren: Veilig opslaan. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Afval: Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Samenstelling: Water, <5% zeep, <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Beschermende handschoenen/oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Download hier de PDF met detailinformatie.