Woco Houtverzorging

No1: ’s Werelds meest exclusieve systeem in houtverzorging!

Hoe spel je de zijdezachte sensatie van een exclusieve houten vloer?

Reinigingszeep voor lak

Reinigingszeep voor lak

  • 2,5 + 5 liter
  • 80 - 100 m²/liter
  • Op waterbasis
  • VOS-vrij

No1 Reinigingszeep voor lak is een kwaliteitszeep, gebaseerd op oppervlakteactieve stoffen. De zeep reinigt effectief en is ideaalvoor het schoonmaken van alle gelakte en geverfde oppervlakken, maar ook voor niet-absorberende oppervlakken zoals tegels, PVC, laminaat, etc. No1 Reinigingszeep voor lak is zeer geschikt voor oppervlakken die frequent gereinigd moeten worden, omdat het geen film achterlaat.

TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN

  1. Voor regelmatig onderhoud: gebruik 3 doppen zeep op 10 liter water.
  2. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen mop of klassieke dweil. Wij adviseren om bij sterk vervuilde vloeren met twee emmers te werken, een met schoon water om de dweil of mop in uit te wringen en een met de zeepoplossing.
  3. Het is belangrijk om geen water op het oppervlak achter te laten na het reinigen.
  4. Extreem vervuilde vloeren/hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met No1 Intensiefreiniger of WOCA Super Ontvlekker.

Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en het product. WoodCare Denmark is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik, schade of letsels als gevolg van het niet correct opvolgen van de juiste toepassingsvoorschriften.

Verbruik:  80-100 m2/l.
Bewaren: Veilig opslaan. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrijbewaren.
Afval: Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/  nationale/internationale voorschriften.
Samenstelling: Water, <5% zeep, <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Beschermende handschoenen/oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Download hier de PDF met detailinformatie.